בחרו בסוג שיעור הניסיון המבוקש:

Modern Laptop

אני לא מדבר/ת אנגלית כלל

Modern Laptop

 אני מדבר/ת אנגלית ברמה נמוכה 

Modern Laptop

אני מדבר/ת אנגלית ברמה בינונית עד גבוהה

Modern Laptop

אנגלית עסקית ואנגלית לאקדמאים