מחירון שיעורים

הוראות קבע שבועיות - שלמו בכל שבוע עבור השיעורים שביצעתם:

הוראת קבע שבועית עבור 4 שיעורים בשבוע

חיוב שבועי של 180 ש"ח 

 עבור 4 שיעורים בשבוע

באורך 55 דקות

הוראת קבע שבועית עבור 3 שיעורים בשבוע

חיוב שבועי של 140 ש"ח 

 עבור 3 שיעורים בשבוע

באורך 55 דקות

הוראת קבע שבועית עבור 2 שיעורים בשבוע

חיוב שבועי של 95 ש"ח 

 עבור 2 שיעורים בשבוע

באורך 55 דקות

הוראת קבע שבועית עבור שיעור 1 בשבוע

חיוב שבועי של 50 ש"ח 

 עבור שיעור אחד בשבוע

באורך 55 דקות

חבילות שיעורים - שלמו מראש עבור חבילת שיעורים 

חבילה של 24 שיעורים

תשלום עבור חבילה של 24 שיעורים

באורך של 55 דקות

50 ש"ח לשיעור

חבילה של 16 שיעורים

תשלום עבור חבילה של 16 שיעורים

באורך של 55 דקות

55 ש"ח לשיעור

חבילה של 8 שיעורים

תשלום עבור חבילה של

8 שיעורים

באורך של 55 דקות

60 ש"ח לשיעור

שיעור בודד

 תשלום עבור שיעור בודד

באורך של 55 דקות

79 ש"ח לשיעור

  • החזר כספי מלא על שיעורים שלא מומשו